در جاده سرزندگی
قدم‌هایت را بشمار

قدم‌هایی در جاده سرزندگی

روز سالمند، روز گرامیداشت کسانی‌ست که با قدم‌هایی‌ استوار در مسیر زندگی گام برداشته‌اند.

قدم‌هایی که حالا ارزشمندتر از همیشه‌‌اند و برای استقلال، عزت نفس، نشاط و ارتباط با جهان پیرامون برداشته می‌شوند.

در روز جهانی سالمند بیا تا با هم قدم‌هایمان را در جاده سرزندگی بشماریم.

برای شرکت در کمپین جاده سرزندگی و مسابقه روز جهانی سالمند
به صفحه اینستاگرام ایزی لایف مراجعه کنید.
صفحه اینستاگرام ایزی لایف