Reading Time: < 1 minute

در جاده سرزندگی
قدم‌هایت را بشمار

قدم‌هایی در جاده سرزندگی

روز سالمند، روز گرامیداشت کسانی‌ست که با قدم‌هایی‌ استوار در مسیر زندگی گام برداشته‌اند.

قدم‌هایی که حالا ارزشمندتر از همیشه‌‌اند و برای استقلال، عزت نفس، نشاط و ارتباط با جهان پیرامون برداشته می‌شوند.

در روز جهانی سالمند بیا تا با هم قدم‌هایمان را در جاده سرزندگی بشماریم.

برای شرکت در کمپین جاده سرزندگی و مسابقه روز جهانی سالمند
به صفحه اینستاگرام ایزی لایف مراجعه کنید.
صفحه اینستاگرام ایزی لایف