قهرمانان و ابرقهرمانان عزیز ایزی‌لایف
قرعه کشی ” نظرسنجی ایزی‌لایف” در تاریخ ۲۷ مهر انجام شد و به ۲۰ نفر از برندگان خوش شانس ما ۲ بسته محصول ایزی‌لایف تقدیم می‌گردد.
اسامی برندگان به شرح جدول زیر به اطلاع شما همراهان عزیزان می‌رسد. همکاران ما جهت اخذ مدارک مورد نیاز با شما تماس خواهند گرفت و هدایا ظرف مدت ۳۰ روز کاری بعد از تماس، به شما تقدیم خواهد شد.
خوشحالیم که همراهان ارزشمندی چون شما را در کنار خود داریم.
با هم زندگی می‌کنیم.

شماره تماساستاننام خانوادگیردیف
۹۱۲***۸۶۶۵تهراننوروزی۱
۹۱۲***۲۶۲۴البرزنوذریان۲
۹۱۲***۸۷۴۹تهرانپوراستاد۳
۹۱۰***۲۳۱۵اصفهانمحمودی خالدی۴
۹۱۲***۵۹۴۴تهرانبسطامی زاده۵
۹۱۲***۷۷۶۰کردستانرشیدی۶
۹۳۵***۶۵۶۳اردبیلایزدی حور۷
۹۰۲***۰۰۴۱سمنانپوربافرانی۸
۹۳۶***۹۴۹۷تهرانروانبخش۹
۹۱۲***۲۸۸۷اصفهانزیودار۱۰
۹۱۲***۲۷۴۲تهرانافتخار جوادی۱۱
۹۳۶***۰۷۳۴اصفهانقربانی۱۲
۹۱۵***۲۸۱۰اصفهانبرخورداری۱۳
۹۳۰***۴۳۱۴اصفهانامینی۱۴
۹۱۲***۵۵۵۰همدانرضایی۱۵
۹۱۲***۲۸۴۷تهرانمسافرچی۱۶
۹۱۵***۱۸۰۶خراسان رضویزرین درفش طوسی۱۷
۹۲۲***۵۶۷۶مازندرانبرزگر۱۸
۹۱۲***۸۶۰۶تهرانخادم۱۹
۹۱۲***۹۶۲۳تهرانمرادعلی۲۰