تکنیک های رفتاری برای جلوگیری از پیشروی بی اختیاری ادرار

چیزی که می‌تواند بیش‌تر از خود بی‌ اختیاری ادرار برای شما یا قهرمان زندگی‌تان دردسر ایجاد کند، ناآگاهی یا نگاه نادرست نسبت به آن است. چنین نگاهی این مساله‌ی ساده را به یک بحران غیرضروری و سخت تبدیل می‌کند که می‌تواند اثرات منفی زیادی روی کیفیت زندگی بگذارد. مطالب این بخش شما را با مفاهیم اولیه بی ‌اختیاری ادرار، دلایل ابتلا، انواع بی ‌اختیاری ادرار، عوامل موثر بر ایجاد و یا تشدید آن و همچنین روش‌های علمی رویارویی با آن آشنا می‌کند.