مقابله با بی اختیاری ادرار

مشکل بی‌اختیاری ادرار می‌تواند دردسر و ناراحتی زیادی به همراه داشته باشد، فعالیت‌های روزانه و بهنجار را مختل کند و شما یا قهرمان‌تان را از انجام فعالیت‌های لذت‌بخش باز دارد و به‌طور خلاصه، اثرات ناخوشایندی بر کیفیت زندگی بگذارد. متاسفانه خیلی‌ها به دلیل شرم و خجالت، یا به دلیل این که فکر می‌کنند کاری از آن‌ها برنمی‌آید، دست روی دست می‌گذارند و قدمی برای رهایی از این گرفتاری برنمی‌دارند و حتا آن را کتمان می‌کنند، در حالی که با درک بهتر این مساله و راهکارهایی که برای آن وجود دارد (و در مقاله‌های دیگر معرفی شده)، می‌توان کاره بی کرد کی‌اختیاری اختلالی در روند زندگی روزانه ایجاد نکند.