آمادگی های ابر قهرمان برای مراقبت
از اون سال‌هایی که قهرمان‌های زندگی‌مون رو شناختیم، از همون زمان که شبانه روز در زیر سایه اونها رشد کردیم، نمی‌دونستیم که یه روزی ما می‌شیم ابر‌قهرمان‌های زندگی پدر و مادرهامون و توی دوران کهولت و سالمندی اونها عصای دستشون خواهیم شد و دل اونها به حضور ما در کنارشون گرم خواهد شد. با «من ابر قهرمان آشنا شوید.»