زندگی من ابر قهرمان
ابرقهرمان کسیه که از پدر و مادر و یا هر کسی که روزی قهرمان زندگی‌ او بوده مراقبت می‌کنه. ابرقهرمان کسیه که وقتی ازش می‌پرسیم چرا عصای دست پدر و مادرت شدی، می‌گه یه عمر پدر و مادر من بودن که از من مراقبت کردن و در زیر سایه حمایت اونها بزرگ شدم و رشد کردم. الان وظیفه خودم می‌دونم که این فرصت رو غنیمت بدونم و گوشه کوچکی از زحمات عزیزانم را جبران کنم. اما ابرقهرمان مسئولیت به‌مراتب سخت‌تری به دوش داره و قدم به راه دشوارتری گذاشته. خیلی از ماها ابرقهرمان‌هایی هستیم که از قهرمان زندگی‌مون مراقبت می‌کنیم!شما به‌عنوان یک ابرقهرمان مسیر تازه‌ای در پیش دارید که باید با آمادگی در آن قدم بگذارید. فکر کردن به پرسش‌ها و اقدام‌هایی که در ادامه مطرح شده، به شما کمک می‌کند تا با چالش‌های این مسیر بهتر روبه‌رو شوید و بتوانید بهتر از قهرمان زندگی خود مراقبت کنید.