شیوه پوشاندن صحیح پوشینه بزرگسالان

سایز فونت مناسب خودتان را انتخاب کنید

شیوه پوشاندن صحیح پوشینه بزرگسالان


بستن پوشینه به روش خوابیده

۱. پوشینه را بدون باز کردن باله ­ها و بدون تماس دست با سطح داخلی به سمت داخل تا بزنید.

۲. قهرمان‌تان را به پهلو خوابانده و یک پای او را به صورت قائم قرار دهید. سپس پوشینه را بین دو پا قرار دهید، طوری که چهار چسب در پشت شخص قرار گیرد.

۳. او را به پهلو بخوابانید و باله­های پوشینه را به‌طور کامل باز کنید.

۴. قسمت پشت و جلوی پوشینه را مشابه لباس زیر روی کشاله‌ی ران فرم دهید.

۵. ابتدا چسب­های پایین را با کمی فشار بچسبانید تا در لایه‌ی بیرونی پوشینه قفل شوند. سپس چسب­های بالا را به صورت اریب به سمت پایین بچسبانید (برای تناسب بهتر با فرم بدن).

بستن پوشینه به روش ایستاده

۱. پوشینه را روی یک سطح قرار دهید. باله ­های آن را به‌طور کامل به اطراف باز کنید.

۲. پوشینه را بدون تماس دست با سطح داخلیِ آن تا بزنید، به طوری که باله‌ها به سمت خارج باشند.

۳. پوشینه را به همان حالتِ تازده از بین پای قهرمان‌تان از جلو به عقب عبور دهید به نحوی که چسب‌های بغل در سمت پشت شخص قرار گیرد.

۴. قسمت پشت و جلوی پوشینه را مشابه لباس زیر روی کشاله‌ی ران فرم دهید.

۵. ابتدا چسب‌های پایین را ببندید و سپس چسب‌های بالا را به‌صورت اریب به سمت پایین بچسبانید (برای تناسب بهتر با فرم بدن).

۴ نکته کلیدی در تعویض پوشک سالمند

  1. اندازه پوشک بزرگسالان را به درستی انتخاب کنید.
  2. اطمینان حاصل کنید تمام لبه ها ، به بیرون باشند.
  3. چسب های بالایی پوشک با زاویه نزولی بسته می شود تا پوشک در ناحیه کمر محکم شود.
  4. چسب های پایینی رو به بالا بسته می شوند تا باسن حالت فنجان داشته باشد.
نظرات کاربران

ثبت نظر

نام*

ایمیل*